Održavanje puteva i trafo stanica

Održavanje puteva i trafo stanica

Radovi obuhvataju uređenje putnog pojasa puteva I i II reda.

Vršimo košenje trave, sečenje šiblja, grana koje ometaju bezbednost saobraćaja, iskope i čišćenje punih jarkova, kao i održavanje trafo stanica u okviru EMS Srbije.