Održavanje vodotokova

Održavanje vodotokova

Održavanje kanalskih mreža za odvodnjavanje i vodotokove I i II reda

 

Radovi obuhvataju sve radove na uređenju rečnih korita (vodotokovi I i II reda), sečenje rastinja, vađenje panjeva, iskope, izmuljivanje, kao i izgradnju obaloutvrda.