Izgradnja saobraćajnica

Izgradnja saobraćajnica

Gradcoop je učestvovao u izgradnji mnogih i velikih saobraćajnica.
Od značajnijih projekata, svakako, je bitno napomenuti da je GradCoop radio na izgradnji mosta na Adi, kao i pristupne saobraćajnice samom mostu.
Takođe, radili smo i na izgradnji Ripanjske petlje na državnom putu IB 22 (Ibarska magistrala).
Radili smo i na izgradnji pristupnog puta u okviru fabrike kartona Umka, zatim na izgradnji sportskog terena u Kladovu, kao i na izgradnji šumskog puta u okviru na cionalnog parka Đerdap.