Vodovod i kanalizacija

Vodovod i kanalizacija

Uspešno izvodimo radove kako na izgradnji nove, tako i na rekonstrukciji stare mreže vodovoda i kanalizacije koristeći dugogodišnje iskustvo kao i potencijal u svoj potrebnoj mehanizaciji u ovoj oblasti radova.
Jedan od najzahtevnijih projekata, što se tiče izgradnje nove vodovodne mreže, je bio na opštini Vračar. Izvodili smo radove na teritoriji grada Beograda, kao i prigradskim opštinama.