Reference

Referentna lista izvedenih radova 2020. godina

 

1. 2020. god. – Radovi na uređenju (poljskih) puteva, na teritoriji mesnih zajednica grada Smedereva.

Naručilac: Grad Smederevo

2. 2020. god. – Sanacija klizišta “Duboko”, na državnom putu IB 26 Beograd-Obrenovac.

Naručilac: Strabag doo Beograd-ogranak PZP Beograd

3. 2020. god. – Sanacija kosina i uređenje rečnog korita Kozničke reke – severni portal tunela Manajle – Koridor 10.

Naručilac: Ogranak Integral inženjering Niš

4. 2020. god. – Radovi na redovnom održavanju atarskih i nekategorisanih puteva.

Naručilac: JP za izgradnju Obrenovca

5. 2020. god. – Radovi na uređenju parkinga, kod crkve u Obrenovcu.

Naručilac: JP za izgradnju Obrenovca

6. 2020. god. – Prevoz kamenog agregata i struganog asfalta.

Naručilac: JKP 10. Oktobar Barajevo

7. 2020. god. – Košenje trafostanica na teritoriji grada Beograda.

Naručilac: Jadran doo

8. 2020. god. – Košenje vetroparkova, iznajmljivanje mehanizacije, građevinski radovi u trafostanicama (reparacija kišnih i kablovskih kanala itd)

Naručilac: Elektromreža Srbije a.d.

9. 2020. god. – Redovno održavanje putnog pojasa – košenje državnih puteva I i II reda na na teritoriji Južnog Banata, autoputa “Miloš Veliki” – deonica Surčin-Lajkovac, grada Beograda (deonice koje održava JKP “Beograd put”).

Naručioci: Strabag doo – ogranak Vojvodinaput Pančevo, Strabag doo – ogranak PZP Beograd i Srbijaput a.d. Beograd.

10. 2020. god. – Sanacija državnog puta IIB 319 – deonica Novi Banovci-Surčin.

Naručilac: Magistrala a.d. Beograd

11. 2020. god. – Izrada platoa 1 i radovi unutar hale u okviru fabrike “Polimark”.

Naručilac: Rinol doo

12. 2020. god. – Izrada platoa 2 i 3, u okviru fabrike “Polimark”.

Naručilac: Polimark doo

13. 2020. god. – Radovi na uređenju (revitalizaciji) neasfaltiranih ulica na teritoriji grada Smedereva.

Naručilac: Grad Smederevo

14. 2020. god. – Radovi na održavanju putnog pojasa na teritoriji grada Smedereva.

Naručilac: JKP Parking servis Smederevo

15. 2020. god. – Radovi na čišćenju vodotokova II reda na teritoriji grada Smedereva.

Naručioci: Grad Smederevo i JKP Parking servis Smederevo

16. 2020. god. – Radovi na sanaciji državnog puta IIB 365 – deonica Darosava-Belanovica.

Naručilac: Strabag doo Beograd-ogranak PZP Beograd

17. 2020. god. – Radovi za internu pristupnu saobraćajnicu, na građevinskoj parceli PPS koju čini katastarska parcela 595/28 KO Novi Beograd

Naručilac: Penta Ge.Co. Construction doo

Referentna lista izvedenih radova 2019. godina

 

1.  2019. godina – Радови на изградњи улица, на територији општине Барајево и Љиг

     Naručilac: „ПЗП Београд“ доо

2.  2019. godina -Санација клизишта на државном путу II A 153 – Лештане – Бећарево брдо

     Naručilac: „СРБИЈАПУТ“ АД Београд

3.  2019. godina -Санација косина и уређење речног корита Козничке реке – Северни портал тунела Манајле – Коридор 10

     Naručilac: Огранак „ИНТЕГРАЛ ИНЖЕЊЕРИНГ“ Ниш

4.  2019. godina -Санација некатегорисаног пута у Великој Моштаници

     Naručilac: Градска општина Чукарица

5.  2019. godina  -Изградња плочастог пропуста на ободном, гравитационом каналу Грабовац

     Naručilac: „Хидротехника-хидроенергетика“ АД

6.  2019. godina  -Превоз челичних берни – Железара Смедерево

     Naručilac: „I.J.K.“doo

Referentna lista izvedenih radova 2018. godina

 

1.  2018. godina – Радови на изградњи ветропарка у Долову и Ковачици

     Naručilac: „CJR RENEWABLES LIMITED“ doo 

2.  2018. godina -Изградња, реконструкција и одржавање некатегорисаних путева на територији општине Сурчин

     Naručilac: : „СРБИЈААУТОПУТ“ доо

3.  2018. godina -Изградња шумске саобраћајнице на подручју Националног парка Ђердап

     Naručilac: ЈП „Национални парк Ђердап“

4.  2018. godina -Санација локалних путева на територији општине Земун

     Naručilac: АД „Магистрала“ Београд

5.  2018. godina  -Услуге кошења траве – погони трафостаница Београд

     Naručilac: АД-„ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“

6.  2018. godina  -Изградња улица на територији општине Барајево и Љиг

     Naručilac: ПЗП Београд д.о.о.

7.  2018. godina  -Израда по „Cut and cover“ методи – од пробраног материјала на северном порталу тунела Манајле – Коридор 10

     Naručilac: ЕURO ALLIANCE TUNNELS JSC

8.  2018. godina  -Редовно одржавање путног појаса

     Naručilac: :„Војводина-пут Панчево“ д.о.о., „СРБИЈАПУТ“ АД, ПЗП Београд доо

9.  2018. godina  -Радови на текућем одржавању макадамских путева

     Naručilac: ЈП „Градац“ Чачак

10.  2018. godina  -Санација локалне улице Аце Јоксимовића, на територији општине Чукарица

     Naručilac: „СРБИЈАПУТ“ АД Београд”

11.  2018. godina  -Радови на чишћењу водотока II реда, на територији града Смедерева

     Naručilac: Град Смедерево

12.  2018. godina  -Извођење радова на редовном одржавању путног појаса саобраћајница, на територији града Смедерева

     Naručilac: „Паркинг сервис“ Смедерево

13.  2018. godina  -Радови на изградњи платоа и паркинга у Јужном булевару

     Naručilac: „ПИНОЛЕС“ doo

 

Referentna lista izvedenih radova 2017. godina

 

1.  2017. godina – Rad građevinskih mašina na izgradnji poslovnog objekta “IKEA” u Vrčinu

     Naručilac: STRABAG d.o.o 

2.  2017. godina -Izgranja sporstskog terena u m.z. Mala Vrbica – opština Kladovo

     Naručilac: Opštinska uprava Kladovo

3.  2017. godina -Radovi na odžavanju kanalske mreže Obrenovac-Surčin

     Naručilac: VODOPRIVREDA a.d. Smederevska Palanka

4.  2017. godina -Redovno održavanje putnog pojasa na teritoriji Srbije

     Naručilac: Srbijsput, Vojvodina put Pančevo

5.  2017. godina  -Redovno održavanje – košenje unutar trafo stanica na teritoriji grada Beograda

     Naručilac: EMS-ELEKTROMREŽA SRBIJA

6.  2017. godina  -Izrada projekta sanacije i i zvođenje radova na sanaciji obaloutvrde rečnog korita Velike Reke

     Naručilac: Opština Mali Zvornik

7.  2017. godina  -Radovi sa nanaciji klizišta – državni put IIA – 177, deonica Sastavci-Šiljkovica

     Naručilac: GTM d.o.o.

8.  2017. godina  -Izgradnja trim staze “Košutnjak” u Beogradu

     Naručilac: Jadran d.o.o. Beograd

9.  2017. godina  -Izvođenje radova na uređenju vodotoka II reda na teritoriji opštine grada Kragujevac

     Naručilac: Grad Kragujevac – gradska uprava za poslove gradonačelnika i gradskog veća

10.  2017. godina  -Izgradnja topovoda u Kostolcu

     Naručilac: “SYNERGU TECH D.O.O.” – Beograd

11.  2017. godina  -Održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva

     Naručilac: Javno preduzeće “GRADAC” – Čačak

12.  2017. godina  -Izgradnja atmosferske i fekalne kanalizacije kao i toplovoda u okviru R.B “Kolubara” u Baroševcu – izgradnja I faze

     Naručilac: D.O.O. “INSTEL-INŽENJERING” – Novi Sad

13.  2017. godina  -Izgradnja fekalne kanalizacije u rejonu Šerinka – m.z. Jabučje – opština Lajkovac

     Naručilac: Opština Lajkovac – opštinska uprava

14.  2017. godina  -Čišćenje i izgradnja šumskih puteva

     Naručilac: JP “NACIONALNI PARK – ĐERDAP”

15.  2017. godina  -Радови на изградњи армирано бетонских пропуста, у месту Пољане, на територији општине Обреновац

 Naručilac: „Хидротехника-хидроенергетика“ АД

Referentna lista izvedenih radova 2016. godina
1. 2016.god. – Radovi na izgradnji tunela Brđani i  Takovo u okviru izgradnje Koridora 11

     Naručilac: GP Planum

2. 2016.god. – Radovi na raščišćavanju i uređenju terena ispod nadvožnjaka na deonici Pupinov most – pančevački put

     Naručilac: China Road  and Bridge Corporation

3. 2016.god. – Radovi u okviru poslovnog kompleksa IKEA u Bubanj potoku

     Naručilac: STRABAG d.o.o.

4. 2016.god. – Radovi na izgradnji regionalne deponije u Subotici

     Naručilac: INSTEL d.o.o.

5. 2016.god. – Radovi na izgradnji pešačkog mosta u Opovu

     Naručilac: JP Opovo

6. 2016.god. – Radovi na sanaciji klizišta u mestu Sibnica, državni put IIA – 148

     Naručilac: Srbijaput –Beograd

7. 2016.god. – Radovi na sanaciji klizišta  državni put IIA – 177, deonica Sastavci – Šiljkovica

     Naručilac: GTM d.o.o.

8. 2016.god. – Radovi na obradi postojećeg kolovoza i nanošenje asfaltnog sloja na delu nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Topola

     Naručilac: JP za izgradnju Topola

9. 2016.god. – Redovno održavanje atarskih puteva

     Naručilac: JP Direkcija za izgradnju  opštine Obrenovac

10. 2016.god. – Usluge transporta

     Naručilac: Opština Mali Zvornik, Beogradvode, Millennium team d.o.o., Kamen i pesak d.o.o

11. 2016.god. – Radovi na uređenju odvodnih jarkova, čišćenju rigola i ugradnji cevastih propusta na teritoriji opštine Rača

     Naručilac: JP Direkcija za izgradnju opštine Rača

12. 2016.god. – Redovno održavanje –košenje unutar trafo stanica na teritoriji grada Beograda

     Naručilac: EMS-ELEKTROMREŢA SRBIJA

13. 2016.god. – Redovno održavanje putnog pojasa na teritoriji Srbije

     Naručilac: Srbijaput, PZP Beograd, Vojvodina put Pančevo

Referentna lista izvedenih radova 2015. godina
1. 2015.god. – Radovi na otklanjanju posledica majskih poplava u opštini Mali Zvornik

     Naručilac: Opština Mali Zvornik

2. 2015.god. – Redovno održavanje putnog pojasa na teritoriji Srbije

     Naručilac: Srbijaput, PZP Zaječar, Vojvodina put Pančevo

3. 2015.god. – Redovno održavanje –košenje unutar trafo stanica na teritoriji grada Beograda

     Naručilac: EMS-ELEKTROMREŢA SRBIJA

4. 2015.god. – Radovi u okviru Koridora 11 u tunelima Savinac i Brđani

     Naručilac: GP Planum

5. 2015.god. – Uređenje prostora oko Aviv parka u Zrenjaninu

     Naručilac: preduzeće Tribeks doo

6. 2015.god. – Rušenje nearmiranih, armiranih betonskih konstrukcija, iskop i uređenje prostora ispod nadvožnjaka u Krnjači

     Naručilac: China Road and Bridge Corporation

7. 2015.god. – Čišćenje, uređenje jarkova , propusta i rigola i delova sistema za odvodnjavanje

     Naručilac: JP Direkcija za izgradnju opštine Rača

8. 2015.god. – Uređenje – revitalizacija atarskih puteva

     Naručilac: JP Direkcija za izgrdnju opštine Obrenovac i JP Direkcija za izgradnju opštine Topola

Referentna lista izvedenih radova 2014. godina
1. 2014.god. – Redovno održavanje M i R puteva( državni putevi II reda ) i autoputeva- održavanje trupa puta – državni putevi I reda

     Naručilac: Preduzeće za puteve „ BEOGRAD“ a.d. – Beograd

2. 2014.god. – Redovno održavanje autoputa i poluautoputeva

     Naručilac: MBA Miljković d.o.o. Beograd

3. 2014.god. – Izvođenje radova na uređenju atarskih puteva na teritoriji gradske opštine Palilula

     Naručilac: Gradska opština Palilula Beograd

4. 2014.god. – Izgradnja saobraćajnice i parking prostora (pripremni radovi, zemljani radovi, izrada kolovozne konstrukcije – donji i gornji stroj) na lokaciji ulica Bratstva i jedinstva br.72 – Vranić

     Naručilac: BAREL PETROL d.o.o. – Barajevo

5. 2014.god. – Površinsko raščišćavanje parcele 1222/21 K.O. Novi Beograd od drveća, šiblja, i drugih biljaka bez vađenja trupaca i rasprostiranje zemlje

     Naručilac: Pro Credit Banka -Novi Beograd

6. 2014.god. – Izgradnja saobraćajnih površina poslovno – skladišnog objekta K.P.566/42 K.O. Šimanovci

     Naručilac: SIGOC – SRPSKA INTERNACIONALNA GRUPA CO d.o.o. Beograd

7. 2014.god. – Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji opštine Ţabari

     Naručilac: Direkcija za izgradnju opštine Ţabari

8. 2014.god. – Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na teritoriji opštine Koceljeva

     Naručilac: Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Koceljeva JP

9. 2014.god. – Izvođenje radova na revitalizaciji poljskih puteva na teritoriji opštine Knić

     Naručilac: Fond za razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Opština Knić

10. 2014.god. – Radovi na redovnom održavanju nekategorisanih puteva – presipanje tucanikom, otpadnim kamenom sa pruge, šljakom i struganim asfaltom

     Naručilac: JP za izgradnju Obrenovca

Referentna lista izvedenih radova 2013. godina
1. 2013.god. – Radovi na redovnom odrţavanju M i R puteva

     Investitor: PZP „BEOGRAD“ u restrukturiranju

2. 2013.god. – Radovi na redovnom odrţavanju auto-puteva

     Investitor: Eurobau Connect d.o.o.”- Beograd

3. 2013.god. – Radovi na čišćenju objekta u izgradnji – Tržni centar i stadion na Voždovcu u ulici Zaplanjskoj u Beogradu

     Investitor: PZP „BEOGRAD“ u restrukturiranju

4. 2013.god. – Pripremni i zemljani radovi na izgradnji Mosta preko Ade, Ogranak „Sava most“ , kao i pristupne saobraćajnice LOT 2 na Novom Beogradu

    Investitor: PORR BAU GMBH

5. 2013.god. – Uređenje atarskih puteva na teritoriji GO Palilula

    Investitor: GO Palilula

6. 2013.god. -Izvođenje asfalterskih radova na gradilištu u Baćevcu

    Investitor: ”Pro art” – Čačak

7. 2013.god. – Izvođenje asfalterskih radova na parkingu ispred poslovne zgrade

    Investitor: ” Roaming electronics “ – Beograd

8. 2013.god. – Radovi na redovnom održavanju autoputeva i poluautoputeva

    Investitor: “MBA Miljković” – Beograd

9. 2013.god. – Izvođenje radova mašinskog iskopa zemlje i transporte zemlje na gradilištu u Žarkovu

    Investitor: “Prime Development” – Beograd

10. 2013.god. – Izvođenje zemljani i pripremni radova na izgradnji hale na Umci

    Investitor: “Enmon”- Beograd

11. 2013.god. – Izvođenje radova na mostu Zemun – Borča

    Investitor: “China Road and Bridge Corporation” – Beograd

Referentna lista izvedenih radova 2012. godina
1. 2012.god. – Pripremni i zemljani radovi na izgradnji Mosta preko Ade, Ogranak „Sava most“ , kao i pristupne saobraćajnice LOT 2 na Novom Beogradu

     Investitor: PORR BAU GMBH

2. 2012.god. – Rekonstrukcija gradskih ulica na teritoriji opština Sopot i Barajevo

     Investitor: “ Beograd Put“

3. 2012.god. – Rekonstrukcija gradskih ulica na teritoriji opština Sopot

     Investitor: Ratko Mitrović – niskogradnja

4. 2012.god. – Izgradnja nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Mladenovac

    Investitor: Direkcija za izgradnju Mladenovca – DIP

5. 2012.god. – Radovi na redovnom održavanju M i E puteva na teritoriji koju pokriva PZP “Beograd“

    Investitor: PZP „BEOGRAD“ u restrukturiranju

6. 2012.god. – Radovi na čišćenju objekta u izgradnji – Tržni centar i stadion na Voždovcu u ulici Zaplanjskoj u Beogradu

    Investitor: Eurobau Connect d.o.o.-Beograd

7. 2012.god. – Radovi na rušenju starog mosta preko reke Topčiderke u Beogradu u okviru izgradnje petlje u Radničkoj ulici

    Investitor: „DSD Konstruktion“ d.o.o.-Beograd

8. 2012.god. – Radovi na izgradnji saobraćajnica unutar univerzitetskog naselja „Singidunum“ u Beogradu

    Investitor: „ NEIMAR V“ – Beograd

 

 

Referentna lista izvedenih radova 2011. godina
1. 2011.god. – Rušenje i iskop u okviru stadiona fudbalskog kluba Voždovac

     Investitor: SCT i CG Montaža

2. 2011.god. – Izrada nasipa, severnih pristupnih rampi 5, 6 i 7 u okviru gradnje Mosta Preko Ade na Novom Beogradu

     Investitor: PORR BAU GMBH

3. 2011.god. – Izvođenje pripremnih i zemljanih radova na izgradnji TRAFO STANICE “BEOGRAD 20” u Mirijevu

     Investitor: ŠELMONT

4. 2011.god. – Izvođenje pripremnih i zemljanih radova u okviru rekonstrukcije Zemunske pijace – I faza pijace

    Investitor: ŠELMONT 1

5. 2011.god. – Rekonstrukcija gradskih ulica na teritoriji opština Sopot, Grocka, Barajevo i Lazarevac

    Investitor: Beograd Put

6. 2011.god. – Pripremni i zemljani radovi u okviru rekonstrukcije Tašmajdanskog parka i izgradnje dečijeg vrtića KDU na Ceraku

    Investitor: INTERKOP – Šabac

7. 2011.god. – Radovi na održavanju pešačkih površina na području gradske opštine Čukarica

    Investitor: Gradska opština Čukarica – Beograd

 

Referentna lista izvedenih radova 2010. godina
1. 2010.god. – Radovi na izradi radne platforme „Mosta preko reke Save“

     Investitor: Ogranak  „ SCT “

2. 2010.god. – Izgradnja i rehabilitacija gradskih ulica na teritoriji opštine Mladenovac

     Investitor: PZP Beograd

3. 2010.god. – Izgradnja i rehabilitacija gradskih ulica na teritoriji opštine Zrenjanin

     Investitor: Vojvodinaput – Zrenjanin

 

 

 

Referentna lista izvedenih radova 2009. godina
1. 2009.god. – Građevinski radovi na izgradnji sportskog centra “Milan-Gale Muškatirović“ u Beogradu

     Investitor: GRADING SS – Beograd

2. 2009.god. – Građevinski radovi na spoljnjom uređenju zemljišta i izrada saobraćajnice oko hale u okviru fabrike „Lola“ u Železniku

     Investitor: FMP

3. 2009.god. -Građevinski radovi na rekonstrukciji dvokolosečne tramvajske pruge, kolovoza i trotoara u Požeškoj ulici u Beogradu

     Investitor: „SWIETELSKY“

4. 2009.god. – Izrada vodovodne i kanalizacione mreže u Ulici Gružanskoj, Karlovačkoj i Todora od Stalaća na Vračaru u Beogradu

     Investitor: NOVKOL -Beograd

5. 2009.god. – Sanacija klizišta na regionalnom putu R-126, Rudnik

     Investitor: PZP Beograd

 

 

Referentna lista izvedenih radova 2008. godina
1. 2008.god. – Izgradnja i rehabilitacija gradskih ulica u Beogradu

     Investitor: PZP Beograd

2. 2008.god. – Građevinski radovi na izgradnji objekta preduzeća „Roper“ u Umci

     Investitor: ROPER – Umka

3. 2008.god. – Građevinski radovi na izgradnji objekta preduzeća „Grading“ u Beogradu – Opština Rakovica

     Investitor: GRADING SS – Beograd

4. 2008.god. – Građevinski radovi na iskopu zemlje za zgradu investitora „Lending“ u Beogradu

     Investitor: LENDING – Beograd

 

 

Referentna lista izvedenih radova 2007. godina
1. 2007.god. – Izgradnja i rehabilitacija gradskih ulica u Beogradu

     Investitor: PZP Beograd

2. 2007.god. – Izgradnja Ripanjske petlje – priključak na Ibarsku magistralu

     Investitor: PZP Beograd

 

 

 

 

Referentna lista izvedenih radova 2006. godina
1. 2006.god. – Rekonstrukcija regionalnog puta R-101, Obrenovac – Ub

     Investitor: PZP Beograd

2. 2006.god. – Sanacija klizišta Duboko, magistralni put M-19

     Investitor: PZP Beograd

3. 2006.god. – Rekonstrukcija regionalnog puta Obrenovac – Ušće

     Investitor: PZP Beograd

4. 2006.god. – Rekonstrukcija regionalnog puta R-101A, Lajkovac – Skobalj

     Investitor: PZP Beograd

5. 2006.god. – Građevinski radovi na objektu Svinjogojska farma u Sečnju

     Investitor: MERIDIJAN BALKANS

6. 2006.god. – Građevinski radovi na objektu Stambeno naselje Meridijan Balkans u Beogradu

     Investitor: MERIDIJAN BALKANS