Usluge

Usluge

Rušenja objekata i iskopi za objekte
Gradcoop vrši pripremne i zemljane radove koji se odnose na rušenje objekata kao i iskope za izgradnju budućih objekata. Bez obzira na pristupačnost gradilišta, uz sve potrebne mere zaštite iskopa temeljnih jama tako i obezbeđenje susednih objekata.
Read more
Održavanje puteva i trafo stanica
Radovi obuhvataju uređenje putnog pojasa puteva I i II reda. Vršimo košenje trave, sečenje šiblja, grana koje ometaju bezbednost saobraćaja, iskope i čišćenje punih jarkova, kao i održavanje trafo stanica u okviru EMS Srbije.
Read more
Održavanje vodotokova
Održavanje kanalskih mreža za odvodnjavanje i vodotokove I i II reda. Radovi obuhvataju sve radove na uređenju rečnih korita (vodotokovi I i II reda), sečenje rastinja, vađenje panjeva, iskope, izmuljivanje, kao i izgradnju obaloutvrda.
Read more
Izgradnja vodovoda i kanalizacije
Radovi obuhvataju proces izgradnje i rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže. Uspešno izvodimo radove kako na izgradnji nove, tako i na rekonstrukciji stare mreže vodovoda i kanalizacije koristeći dugogodišnje iskustvo kao i potencijal u svoj potrebnoj mehanizaciji u ovoj oblasti radova.
Read more
Sanacija klizišta
Sanacija klizišta na državnim putevima I i II reda. Radovi na sanaciji klizišta su izuzetno zahtevni, jer se obavljaju bez zaustavljanja saobraćaja, gde je jako bitno otkloniti uzrok klizišta, a ne samo posledice u što kraćem vremenskom roku.
Read more
Rekonstrukcija i izgradnja saobraćajnica
Radovi na rekonstrukciji saobraćajnica, kao i izgradnji novih, uključuju sve vrste radova od pripremnih do završnih radova na izgradnji kolovozne konstrukcije. Ozbiljnost, tehnički i kadrovski kapacitet doveli su do toga da smo dugi niz godina učestvovali u značajnijim i velikim projektima (rekonstrukcija Požeške ulice, izgradnja mosta na Adi...)
Read more

Ako Vi možete da zamislite - mi možemo da napravimo!

Kontaktirajte nas