gradcoop mehanizacija kamioni MAŠINE I MEHANIZACIJA
ZA NAJSLOŽENIJE PROJEKTE
Saznaj Više
gradcoop asfaltiranje puteva i povrsina Novi projekat
Novi izazov
Pogledaj Projekte
ASFALTIRANJE PUTEVA
Pripremni radovi, iskopi i podloge
Pročitaj Više
gradcoop izgradnja objekata Zajedno gradimo
bolju budućnost
Lista referenci

GRADCOOP DOO

Građevinska kompanija za proizvodnju, izgradnju, inženjering i usluge

Građevinska kompanija GRADCOOP d.o.o. svoju delatnost bazira na izvođenju radova na adaptaciji, rekonstrukciji i izgradnji objekata niskogradnje, visokogradnje i hidrogradnje. Najveći deo naših usluga se bazira na održavanju i izgradnji puteva: vršimo usluge transporta i ugradnje kamena, pripreme podloge za saobraćajnice, asfaltiranje puteva i održavanje putnog pojasa.

Naše Usluge

Naša Vizija

Zahvaljujući našoj stručnosti i opremljenosti u mehanizaciji i alatima gradimo najzahtevnije projekte u oblasti niskogradnje. Vršimo pripremu za izgradnju puteva, u vidu iskopa kamena i zemlje, nasipanja novim slojevima kamena radi stabilnosti puta i pripremu za asfaltiranje. Alfaltiranje je najznačajniji deo naših radova koji se tiču izgradnje puteva, odnosno niskogradnje. Nakon izrade puta, bitno je održavanje putnog pojasa. Obavljamo košenje, krčenje šiblja i čišćenje bankina radi očuvanja dobro izgrađenog asfaltnog puta. Pored toga, bavimo se i opštim građevinskim radovima nalik betonskim radovima, sanaciji klizišta, uređenju deponija i nasipa, kao i transportom i ugradnjom kamena.

NAŠI PROJEKTI

Svaki projekat koji radimo je prilika za nas da donesemo svoje jedinstveno razmišljanje za rešavanje problema, inovacije i saradnju sa našim klijentima i partnerima.

Pogledajte sve projekte >

Nemanja RadojevićDirektor - GRADCOOP DOO

Naši Partneri

karijera-gradcoop-sl3

MI GRADIMO PARTNERSTVA

Lokalni i nacionalni projekti

Gradcoop doo neguje jedinstven poslovni princip stvaranja dugotrajnog partnerstva sa našim klijentima tokom čitavog procesa projektovanja i izgradnje. Dostavljamo rešenja za složene građevinske projekte u gradskim i prigradskim područjima u oblasti niskogradnje, hidrogradnje i održavanja. Pružamo sveobuhvatne građevinske usluge izuzetnog kvaliteta.