Politika Privatnosti

Politika Privatnosti – Gradcoop doo

U kompaniji “Gradcoop” veoma poštujemo privatnost naših korisnika i zato veliku važnost pridajemo zaštiti ličnih podataka. Obećavamo Vam da ćemo se sa Vašim ličnim podacima ophoditi u skladu sa ovom politikom i adekvatnim zakonskim propisima. U cilju obezbeđivanja najveće moguće sigurnosti, informacije se uvek prenose u enkriptovanom obliku. 

Svi prikupljeni podaci o našim korisnicima se čuvaju u skladu sa strogim propisima i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi naši zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Opšte Informacije

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi ličnih podataka prilikom posete našem vebsajtu, kao i povezanih usluga. Ukoliko se ne slažete sa ovom Politikom privatnosti ili bilo kojom njenom odredbom, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem našeg vebsajta. Vaše dalje korišćenje, odnosno pristupanje stranama i sadržaju vebsajta smatraće se da ste prihvatili ovu Politiku Privatnosti.

Lični podaci i njihova obrada

Lični podaci su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon o ličnim podacima), sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv, npr. ime i prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa, itd.

Informacije o načinu prikupljanja i obradi Vaših ličnih podataka, njihovo skladištenje i dalje korišćenje kao i dodatne usluge koje u vezi s tim pružamo, sadržane su u nastavku ove Politike Privatnosti.

Koje lične podatke prikupljamo i u koje svrhe?

Svi podaci koji se prikupljaju koriste se u cilju komunikacije sa korisnicima, marketinških kampanja, statističke analize korišćenja vebsajta, poboljšanja naše ponude kao i za prilagođavanje sadržaj na našim veb stranicama i unapređenje korisničkog iskustva.

Kada Vi pristupate našim internet stranicama, vaši lični podaci mogu se prikuljapti u sledeće svrhe:

 • Registracija korisnika 
 • Praćenje obrazaca ponašanja, izrada i slanje personalizovanih ponuda
 • Prijava na listu e-novosti
 • Informisanje o izmenama Opštih uslova poslovanja ili Politike privatnosti

U zavisnosti od namene prikupljanja podataka kao i od toga koje lične podatke želite da nam date, prikupljeni podaci mogu obuhvatati:

 • Ime
 • Prezime
 • Adresu
 • Poštanski broj i grad
 • Telefonski broj (fiksnog telefona i/ili mobilnog telefona)
 • E-mail adresu

Takodje, kada pristupate stranama našeg vebsajta, vaš internet pretraživač šalje određenje tehničke informacije uključujući: IP adresu, vreme posete, informacije o vremenu provedenom na našim veb stranama, URL
preporuke (vebsajt sa kog dolazite), stranice koje ste posetili na našem vebsajtu i informacije o vašem uređaju ili pregledaču (npr. tip i verzija pregledača, operativni sistem…). Ovi podaci se koriste radi unapređenje korisničkog iskustva na našim veb stranama i radi otimizacije rada vebsajta.

Prikupljanje i obrada Ličnih Podataka

Prikupljamo samo neophodne podatke potrebne za redovno poslovanje i informisanje korisnika u cilju pružanja kvalitetne usluge. Vršimo analizu i obradu podatka o veb stranicama koje poestioci našeg vebsajta posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje naših veb stranica.

Prikupljamo samo neophodne podatke potrebne za redovno poslovanje i informisanje korisnika u cilju pružanja kvalitetne usluge. Vršimo analizu i obradu podatka o proizvodima koje naši posetioci pretražuju i kupuju, veb stranicama koje poestioci našeg vebsajta posećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica i omogućili Vam jednostavnije korišćenje.

Ukoliko pristupate stranama našeg vebsajta isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete, prikupićemo samo one podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš vebsajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Prava lica čiji se podaci obrađuju

Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate sledeća prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o ličnim podacima:

 • Pravo da zatražite informacije o obradi Vaših ličnih podataka
 • Pravo da pristupite Vašim ličnim podacima i pravo da tražite njihovu kopiju
 • Pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših ličnih podataka
 • Pravo na ograničenje njihove obrade
 • Pravo na prenosivost Vaših ličnih podataka
 • Pravo na podnošenje prigovora protiv obrade Vaših ličnih podataka (ukoliko obradu zasnivamo na legitimnom interesu ili ukoliko obradu vršimo za potrebe direktnog marketinga, uključujući i profilisanje u tim slučajevima) i pravo na prekid njihove obrade
 • Pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu automatizovane obrade.

Ukoliko Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku, s tim da to povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja.

Imate pravo da uputite zahtev za informaciju o tome da li i na koji način obrađujemo Vaše lične podatke. Tražene informacije trudimo se da pružimo u što je moguće kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. 

Da li se dele vaši lični podaci sa trećim licima?

Kompaniji „Gradcoop“ veoma vodi računa o Vašoj privatnosti, stoga nikada nećemo deliti Vaše podatke sa trećim licem za svrhe koje nisu opisane ovom Politikom.

U pojedinim situacijama, Vaši podaci mogu biti podeljeni sa trećim licima, kao što su naši Ugovorni Partneri a koji nam pružaju određene usluge. Tu spadaju pružaoci usluga koji održavaju naše IT sisteme, kompanije za marketinške  svrhe, kompanije za pravne usluge ili radi obezbeđenja ostalih usluga koje pružamo.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kao i većina veb sajtova, i ovaj veb sajt koriste tzv. “veb kolačiće” (u nastavku Cookies).

Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže male količine informacija koje Vaš internet pretraživač pohranjuje na Vašem uređaju kada posetite neki vebsajt, kako bi sačuvao određene podatke (u daljem tekstu „Kolačići“). Kolačići se potom šalju nazad do izvornih veb lokacija prilikom vaših kasnijih poseta tom vebsajtu. Kolačići su korisni zato što omogućavaju nekom vebsajtu da prepozna uređaj nekog korisnika. Kolačići vam omogućavaju da efikasno obavljate navigaciju između stranica, zapamtite bitne podatke i generalno unapredite korisničko iskustvo. Oni takođe mogu da se koriste da se reklamiranje prilagodi vašim interesovanjima kroz praćenje vašeg pretraživanja vebsajtova.

Veb kolačići su jedinstveno dodeljeni Vama i može ih čitati samo veb server izdao taj kolačić. Korišćenje veb kolačića je standardna praksa na Internetu i većina veb pretraživača je podešena tako da automatski prihvata sve kolaćiće Međutim, Vi uvek možete odlučiti da želite da prestanete da ih koristite. Možete ih jednostavno ručno obrisati ili svoj pretražćivač posebno podesiti za rad sa kolačićima. Za procedure podešavanja kolačića pogledajte dokumentaciju ili sekciju za podršku na vašem veb pretzraživaču.

Na našem veb sajtu koristimo veb kolačiće isključivo kako bismo Vam omogućili bolji kvalitet interakcije sa našim sajtovima, za potrebe statističke analize posećenosti i optimizaciju našeg oglašavanja na internetu preko servisa Google Analytics i Google Ads. Datalji o ovim servisima kao i o mogućnostima Vašeg podešavanja se mogu pogledati na sledećim linkovima: www.google.com/analytics/learn/privacy.html, www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.

Napominjemo da ova politika kolačića ne važi za veb-sajtova trećih strana koji mogu da budu povezani sa ovim Veb-sajtom. „Gradcoop doo“ nije odgovoran za prakse zaštite privatnosti veb-sajtova trećih strana.

Povezane Internet stranice

Drugi veb sajtovi do kojih se može doći klikom na linkove koji se nalaze na  našem vebsajtu, imaju drugačije uslove korišćenja i drugačiju politiku privatnosti. Kompanija „Gradcoop“ ne deli lične podatke korisnika sa drugim veb sajtovima i ne snosi odgovornost za sadržaj takvih sajtova i način korišćenja ličnih podataka na takvim vebsajtovima. „Gradcoop“ ne garantuje tačnost niti podržava bilo kakve tvrdnje iznesene na bilo kom drugom vebsajtu.

E-novosti obaveštenja

Našim kupcima na raspolaganju je mogućnost prijema informacija o promotivnim aktivnostima poput E-novosti obaveštavanja u formi e-maila. Tom prilikom se dostavljaju lični podaci (ime, prezime, e-mail adresa). Ukoliko ste saglasni za prijem ovakvog vida obaveštenja o aktuelnoj ponudi, prikupljene podatke koristimo isključivo u tu namenu. Saglasnost za obradu prikupljenih podataka ili personalizovanih ponuda možete da opozovete u bilo kom trenutku klikom na link odjava koji se nalazi na dnu e-novosti emaila.

Koliko dugo se čuvaju lični podaci?

Podaci koje obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, čuvaju se do momenta dok ne povučete Vašu saglasnost. Vašu saglasnost možete povući u svakom trenutku. U određenim slučajevima vaši lični podaci se čuvaju na našim zaštićenim serverima sve dok smo na to pravno obavezani određenim propisima ili sudskim postupkom.

Podatke koje nam dostavite prilikom prijave na e-novosti, čuvamo do vaše odjave sa liste. U svakom trenutku se možete odjaviti sa e-novosti putem veb linku u skladu sa uputstvima iz email-a.

Pristup ličnim podacima

U bilo kom trenutku možete poslati zahtev za informaciju koje lične podatke posedujemo kao i zahtev za brisanje ličnih podataka (osim ako mi nemamo obavezu da nastavimo sa obradom takvih ličnih podataka). Takođe bilo kada možete postaviti pitanje u vezi vaših prava. Možete nas kontaktirati na email: office@gradcoop.rs ili poštom na adresu koju možete naći u sekiciji Kontakt.

Saradnja sa nadležnim organima

U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja ličnih podataka nadležnim državnim organima. Pravni osnov za ovu saradnju je Zakon o ličnim podacima.

Izmene ove polise

Kompanija „Gradcoop doo“ redovno ažurira ovu polis privatnosti o obradi ličnih podataka u skladu sa promenama poslovne politike ili na osnovu zakonskih propisa. Važeća verzija Politike privatnosti je uvek biti objavljena na našem veb sajtu. Sve izmene se primenjuju od trenutka kada je ažurirana polisa objavljena na našem vebsajtu. S toga vas molimo da redovno proveravate ovu polisu.

 

Gradcoop doo