Asfaltiranje i priprema Radiofar Roaming

Asfaltiranje i priprema Radiofar Roaming


Projekat - Opis

Asfaltiranje i priprema podloge u mestu Radiofar, Beograd, za firmu Roaming electronics.

Na lokaciji je prvobitno izvršen iskop zemlje mašinski i ručno sa utovarom i transportom.  Potom je vršeno mašinsko planiranje i valjanje podtla.

Izrada peščanog nasipa. Izvršena je obrada posteljice i ugradnja geotekstila. Posteljica je zamenjena neseparisanim kamenim materijalom i izrađeni su slojevi od drobljenog kamenog agregata.

Asfaltiranje bitumeniziranog nosećeg sloja BNS 22 sA i habajućeg sloja asfalt betona AB 11.

Takođe je i betonirana podloga pešačkih staza i ručno asfaltiranje preko betonske podloge, asfalt betonom AB 4, na mestu trotoara. Staza je oivičena belim betonskim ivičnjacima 20/24, 18/24, 12/18, na betonskoj podlozi.

Jedan od problema koji se javio tokom projekta jeste zamena slabonosivog terena tj. posteljice. Uspešno je rešen uz saglasnost stručnog nadzora i laboratorije AG Institut Novi Sad kao ovlašćene kuće za geomehaniku ispred izvođača radova drobljenim kamenim materijalom od 0-250mm umesto predviđenog peska.

Ovde možete pogledati prethodni projekat asfaltiranja za firmu Roaming electronics.

Projekat u brojkama:

  • Investitor:  Roaming electronics DOO
  • Izvođač radova: Gradcoop DOO
  • Vrsta radova: Priprema i asfaltiranje kolovozne konstrukcije i trotoara, ugradnja ivičnjaka, konstrukcija parkinga od raster ploča
  • Period izvodjenja:  februar – april 2020.
  • Površina: kolovozna konstrukcija 1420 m2, parking 390 m2, trotoar 200 m2
  • Dužina: ivičnjaci 550 m
  • Broj dana izvrsenja posla: 50 dana
  • Broj angazovanih mašina: 19
  • Broj angazovanih ljudi: 22

Galerija Slika


Projekat - Detalji

Dodatne Informacije

Pozovite "GRADCOOP DOO" radi dodatnih informacija vezanih za ovu vrstu radova
tel. +381 (01) 8025 020
tel. +381 (11) 8026 720
email: office@gradcoop.rs