MUP Kneza Miloša 103, Beograd – rekonstukcija i asfaltiranje

MUP Kneza Miloša 103, Beograd – rekonstukcija i asfaltiranje


Projekat - Opis

Na adresi Kneza Miloša 103 u Beogradu, realizovan je projekat rekonstrukcije infrastrukture i estetske obnove sa ciljem unapređenja funkcionalnosti i izgleda prostora. Ovaj projekat obuhvata različite građevinske radove, sa akcentom na asfaltiranje i rekonstrukciju, koji su sprovedeni u periodu od 26 dana.

Zemljani iskop je predstavljao najveći izazov, jer se glinovita zemlja na ovom terenu lako urušavala. Iskop je sproveden kombinujući precizno mašinsko i ručno kopanje. Ukupna količina zemlje iz iskopa je 1.930 m3. Uspešnom realizacijom ove faze, stvoren je potreban prostor za dalje korake u izgradnji.

Naglasak je stavljen na obezbeđivanje stabilnosti i nosivosti prostora. Ovo je postignuto putem pažljivog procesa armiranja, šalovanja i betoniranja potpornih zidova, stepeništa i platoa. Ukupno 265 m3 betona i 15.500 kg armaturnih šipki korišćeno je kako bi se osigurala čvrsta struktura.

Projekat nije obuhvatao samo pripremne radove, već i asfaltiranje kolovoza i parkinga, sa sistemom za odvodnjavanje putem slivnika kako bi se sprečilo zadržavanje vode.

Posebna pažnja posvećena je posteljici, gde je originalni sloj zamenjen neseparisanim kamenim materijalom. Slojevi drobljenog kamena različitih debljina pažljivo su postavljeni kako bi se osigurala odgovarajuća osnova. Nosivi sloj izrađen je od bitumeniziranog materijala BNS 22 sA, čime je postignuta izdržljiva i dugotrajna površina. Za izradu habajućeg sloja asfalt betona je korišćena asfaltna masa AB11s.

Oivičenje puteva i parkinga izvedeno je pomoću belih betonskih ivičnjaka dimenzija 18/24 i 12/18 cm. Ovaj detalj doprineo je ne samo estetici, već i organizaciji saobraćaja.

U suštini, ovaj projekat rekonstrukcije usmeren je ka osavremenjivanju prostora na adresi Kneza Miloša 103 njegovom rekonstrukcijom i asfaltiranjem. Rezultat je funkcionalno i vizualno poboljšano okruženje, koje ostavlja utisak kvalitetnog i modernog putarstva na prostoru centralnog dela Beograda.

Više o asfaltnim radovima možete pogledati na sledećoj stranici.

Projekat u brojkama:

  • Investitor: ENT MILLER SERVICES d.o.o. Beograd
  • Izvođač radova: Gradcoop DOO
  • Vrsta radova: iskop za potporne zidove i parking, betoniranje potpornih zidova, betoniranje platoa za rezervoar sa vodom, izmeštanje hidranta i štelovanje šahti na visinu, asfaltiranje kolovoza i parkinga sa oivičenjima i odvodnjavanjem putem slivnika.
  • Lokacija: Kneza Miloša 103, Beograd
  • Period izvodjenja:  jun 2023. god.
  • Obim radova: iskop 1.930,0 m3 zemlje, zamena tla i kolovozna konstrukcija od DKA 1.980,0 m3, kolovoz i parking-asfaltiranje 1.180,0 m2, oivičenje 90 m1, mršav beton, potporni zidovi, stepeništa i platoi 265,0 m3 betona i 15.500 kg armature.
  • Broj dana izvrsenja posla: 26 dana
  • Broj angazovanih mašina: 14
  • Broj angazovanih ljudi: 45

Galerija Slika


Projekat - Detalji

Dodatne Informacije

Pozovite "GRADCOOP DOO" radi dodatnih informacija vezanih za ovu vrstu radova
tel. +381 (01) 8025 020
tel. +381 (11) 8026 720
email: office@gradcoop.rs