Reference

Lista referenci izvedenih projekata građevinske kompanije Gradcoop doo:
 • Zimska služba-zakup mehanizacije i ljudstva
  Naručilac: STRABAG DOO Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Tekuće održavanje puteva i ulica struganom asfaltnom masom na teritoriji grada Smedereva
  Naručilac: Nesam inžinjering d.o.o
 • Radovi na popravci temelja dalekovodnih stubova kao i na otkopavanju zatrpanih stubova, uklanjanju rastinja i planiranju terena
  Naručilac: Elektroistok-izgradnja d.o.o Beograd
 • Usluge održavanja i čišćenja kanala
  Naručilac: JP Dragačevo putevi – Lučani
 • Uređenje atarskih puteva
  Naručilac: JP za razvoj gradske opštine Grocka
 • Redovno održavanje atarskih puteva
  Naručilac: JP za izgradnju grada Obrenovca
 • Radovi na letnjem održavanju putne mreže na državnim putevima I i II reda u ukupnoj dužini 66,5km (I B 340,II A 120,II A 144,II A 145)
  Naručilac: Srbijaput a.d Beograd
 • Radovi na hitnim intervencijama,popravci i sanaciji kolovozne konstrukcije na državnim putevima II A 144 Obrenovac – Lončanik, lokalni put Beogradska – Kosmajska ulica u Beljini – opština Barajevo
  Naručilac: STRABAG DOO Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Radovi na redovnom održavanju putnih kanala uz nekategorisane puteve
  Naručilac: JP za izgradnju grada Obrenovca
 • Radovi na ojačanju kolovozne konstrukcije – lokalni putevi opštine Aranđelovac
  Naručilac: STRABAG DOO Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Radovi na održavanju zelenila na objektima JKP Beogradske elektrane
  Naručilac: JKP Beogradske elektrane
 • Izvođenje radova na sanaciji opštinskih puteva na teritoriji opštine Ljig
  Naručilac: Opštinska uprava Ljig
 • Radovi na popravci oštećenja kolovoza na državnom putu II A 147,deonica Beljina – Slatina
  Naručilac: Srbijaput a.d Beograd
 • Asfaltiranje saobrćajnica i platoa oko objekta u Šimanovcima
  Naručilac: LIBELA HMB D.O.O Šimanovci
 • Radovi na održavanju saobraćajnih površina – asfaltiranje
  Naručilac: Gradska opština Savski Venac
 • Radovi na rekonstrukciji i sanaciji lokalnih nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Lučani
  Naručioci: Opštinska uprava opštine Lučani
 • Radovi na asfaltiranju platoa za istovar uglja u okviru TENT A
  Naručilac: Ivan Milutinović – PIM a.d Beograd
 • Radovi na održavanju saobraćajnih površina unutar blokova
  Naručilac: Gradska opština Zvezdara
 • Radovi na sanaciji i održavanju nekategorisanih puteva
  Naručilac: Gradska opština Zvezdara
 • Izgradnja puteva i istovarno-pretovarnih platoa na lokaciji TENT B za potrebe istovara i transporta uglja
  Naručilac: JP Elektroprivreda Srbije
 • Radovi na redovnom održavanju nekategorisanih puteva – presipanje tucanikom, šljakom, kamenom i struganim asfaltom
  Naručilac: JP za izgradnju grada Obrenovca
 • Radovi na tekućem održavanju puteva-nasipanje neasfaltiranih puteva na teritoriji grada Smedereva
  Naručilac: Grad Smederevo
 • Zimska služba – održavanje nekategorisanih puteva u zimskim uslovima
  Naručilac: JP za razvoj gradske opštine Grocka
 • Transport i utovar uglja u koš kosog transportera u okviru TENT B na Ušću
  Naručilac: Ivan Milutinović-PIM a.d Beograd
 • Radovi na građevini-zamena betonskih ploča na kišnim kanalima, betoniranje betonskih staza, asfaltiranje itd.
  Naručilac: ELEKTROMREŽA SRBIJE A.D
 • Čišćenje kanala i iznajmljivanje mehanizacije
  Naručilac: ELEKTROMREŽA SRBIJE A.D
 • Izvođenje radova na izgradnji saobraćajne površine objekta BIG CEE na Karaburmi
  Naručilac: FINISH LINE CONSTRUCTION d.o.o
 • Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda
  Naručilac: JP za upravljanje puteva,urbanističko planiranje i stanovanje Subotica
 • Zimska služba – zakup mehanizacije i ljudstva
  Naručilac: STRABAG DOO Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Radovi na krčenju šikara, rastinja i ostalog vanšumskog zelenila na delovima KO Skobalj na osnovu programa komasacije
  Naručilac: grad Smederevo
 • Sanacija klizišta “Duboko” na državnom putu IB 26 Beograd Obrenovac
  Naručilac: STRABAG DOO Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Radovi na izgradnji tvrdog šumskog puta na Fruškoj Gori
  Naručilac: SRPSKA PRAVOSLAVNA EPARHIJA SREMSKA
 • Građevinski radovi u trafostanicama i razvodnim postrojenjima – sanacija i reparacija kablovskih i kišnih kanala,temelja portala,DV stubova i aparatne konstrukcije i izrada pešačkih armirano betonskih staza
  Naručilac: A.D Elektromreže Srbije – Beograd
 • Radovi na popravci kolovoza-sanacija i asfaltiranje ulegnuća i pukotina na državnom putu II B 346 Ibarska magistrala-Avalski drum-Ripanj-zaštita kosine
  Naručilac: Srbijaput a.d. Beograd
 • Sanacija klizišta na državnom putu II B 358, deonica Kadina Luka-Srasle Bukve, teritorija opštine Ljig
  Naručilac: STRABAG DOO Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Vršenje usluge angažovanja transportnih sredstava i specijalnih vozila
  Naručilac: A.D Elektromreže Srbije – Beograd
 • Izvođenje radova na poravci temelja dalekovodnih stubova u PPS Novi Sad i PPS Bor
  Naručilac: A.D Elektromreže Srbije – Beograd
 • Radovi na letnjem održavanju putne mreže na državnim putevima I i II reda u ukupnoj dužini 66,5km (I B 340,II A 120,II A 144,II A 145)
  Naručilac: Srbijaput a.d Beograd
 • Košenje vetroparkova ,iznajmljivanje mehanizacije,građevinski radovi u trafostanicama(reparacija kišnih i kablovskih kanala itd).
  Naručilac: A.D Elektromreže Srbije – Beograd
 • Održavanje retenzionih bazena na objektima KCS
  Naručilac: JKP „BVK“
 • Priprema i asfaltiranje saobraćajnice i platoa na katastarskoj parceli 5279 KO Surčin
  Naručilac: “MAXIMA“ d.o.o
 • Zakup mehanizacije i transport materijala – deonica autoputa Preljina – Požega
  Naručilac: China Communications
 • Asfaltiranje benzinske pumpe u ulici Marije Bursać u Zemunu
  Naručilac: PETROKOOR d.o.o – Beograd
 • Redovno održavanje atarskih puteva
  Naručioci: JP za izgradnju grada Obrenovca
 • Radovi na redovnom održavanju putnog pojasa na teritoriji grada Smedereva
  Naručilac: JP Parking servis – Smederevo
 • Letnje održavanje lokalnih opštinskih puteva
  Naručilac: Opština Požega
 • Tekuće održavanje nekategorisanih puteva – asfaltiranje
  Naručilac: Gradska opština Čukarica – Beograd
 • Usluge održavanja i čišćenja kanala
  Naručilac: JP Dragačevo putevi – Lučani
 • Uređenje atarskih puteva
  Naručilac: JP za razvoj gradske opštine Grocka
 • Tekuće održavanje makadamskih puteva na teritoriji grada Čačka
  Naručilac: Grad Čačak – JP Gradac
 • Uređenje atarskih puteva
  Naručilac: Gradska opština -Surčin
 • Održavanje vodotokova II reda
  Naručilac: Gradska uprava grada Loznice
 • Tekuće održavanje puteva i ulica struganom asfaltnom masom na teritoriji grada Smedereva
  Naručilac: Nesam inžinjering d.o.o
 • Radovi na popravci temelja dalekovodnih stubova kao i na otkopavanju zatrpanih stubova,uklanjanju rastinja i planiranju terena
  Naručilac: Elektroistok-izgradnja d.o.o Beograd
 • Radovi na hitnim intervencijama,popravci i sanaciji kolovozne konstrukcije na državnim putevima II B 367 Aranđelovac -Donja Šatornja, II 358 Kadina Luka -Srasle Bukve, II A 144 Obrenovac-Lončanik, I B 26 Obrenovac-Zvečka, lokalni put Beogradska -Kosmajska ulica u Beljini-opština Barajevo
  Naručilac: STRABAG DOO Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Radovi na popravci oštećenja kolovoza na državnom putu II A 147, deonica Beljina – Slatina
  Naručilac: Srbijaput a.d Beograd
 • Košenje trafostanica na teritoriji grada Beograda (2020. god.)
  Naručilac: Jadran doo
 • Košenje vetroparkova, iznajmljivanje mehanizacije, građevinski radovi u trafostanicama (reparacija kišnih i kablovskih kanala itd) (2020. god.)
  Naručilac: Elektromreža Srbije a.d.
 • Redovno održavanje putnog pojasa – košenje državnih puteva I i II reda na na teritoriji Južnog Banata, autoputa “Miloš Veliki” – deonica Surčin-Lajkovac, grada Beograda (deonice koje održava JKP “Beograd put”) (2020. god.)
  Naručioci: Strabag doo – ogranak Vojvodinaput Pančevo, Strabag doo – ogranak PZP Beograd i Srbijaput a.d. Beograd.
 • Sanacija državnog puta IIB 319 – deonica Novi Banovci-Surčin (2020. god.)
  Naručilac: Magistrala a.d. Beograd
 • Izrada platoa 1 i radovi unutar hale u okviru fabrike “Polimark” (2020. god.)
  Naručilac: Rinol doo
 • Izrada platoa 2 i 3, u okviru fabrike “Polimark” (2020. god.)
  Naručilac: Polimark doo
 • Radovi na uređenju (revitalizaciji) neasfaltiranih ulica na teritoriji grada Smedereva (2020. god.)
  Naručilac: Grad Smederevo
 • Radovi na održavanju putnog pojasa na teritoriji grada Smedereva (2020. god.)
  Naručilac: JKP Parking servis Smederevo
 • Radovi na čišćenju vodotokova II reda na teritoriji grada Smedereva (2020. god.)
  Naručioci: Grad Smederevo i JKP Parking servis Smederevo
 • Radovi na sanaciji državnog puta IIB 365 – deonica Darosava-Belanovica (2020. god.)
  Naručilac: Strabag doo Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Radovi za internu pristupnu saobraćajnicu, na građevinskoj parceli PPS koju čini katastarska parcela 595/28 KO Novi Beograd (2020. god.)
  Naručilac: Penta Ge.Co. Construction doo
 • Radovi na popravci (kolovoza – sanacija i asfaltiranje) ulegnuća i pukotina na državnom putu IIB 346 Ibarska magistrala – Avalski drum – Ripanj (2020. god.)
  Naručilac: Srbijaput a.d. Beograd
 • Radovi na letnjem održavanju putne mreže na državnim putevima I i II reda u ukupnoj dužini 66,5 km (IB340, IIA120, IIA144, IIA145) (2020. god.)
  Naručilac: Srbijaput a.d. Beograd
 • Radovi na uređenju (poljskih) puteva, na teritoriji mesnih zajednica grada Smedereva (2020. god.)
  Naručilac: Grad Smederevo
 • Sanacija klizišta “Duboko”, na državnom putu IB 26 Beograd-Obrenovac (2020. god.)
  Naručilac: Strabag doo Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Sanacija kosina i uređenje rečnog korita Kozničke reke – severni portal tunela Manajle – Koridor 10 (2020. god.)
  Naručilac: Ogranak Integral inženjering Niš
 • Radovi na redovnom održavanju atarskih i nekategorisanih puteva (2020. god.)
  Naručilac: JP za izgradnju Obrenovca
 • Radovi na uređenju parkinga, kod crkve u Obrenovcu (2020. god.)
  Naručilac: JP za izgradnju Obrenovca
 • Prevoz kamenog agregata i struganog asfalta (2020. god.)
  Naručilac: JKP 10. Oktobar Barajevo
 • Košenje trafo stanica na teritoriji grada Beograda (2020. god.)
  Naručilac: Jadran doo
 • Košenje vetroparkova, iznajmljivanje mehanizacije, građevinski radovi u trafostanicama (reparacija kišnih i kablovskih kanala itd) (2020. god.)
  Naručilac: Elektromreža Srbije a.d.
 • Redovno održavanje putnog pojasa – košenje državnih puteva I i II reda na na teritoriji Južnog Banata, autoputa “Miloš Veliki” – deonica Surčin-Lajkovac, grada Beograda (deonice koje održava JKP “Beograd put”) (2020. god.)
  Naručioci: Strabag doo – ogranak Vojvodinaput Pančevo, Strabag doo – ogranak PZP Beograd i Srbijaput a.d. Beograd.
 • Sanacija državnog puta IIB 319 – deonica Novi Banovci-Surčin (2020. god.)
  Naručilac: Magistrala a.d. Beograd
 • Izrada platoa 1 i radovi unutar hale u okviru fabrike “Polimark” (2020. god.)
  Naručilac: Rinol doo
 • Izrada platoa 2 i 3, u okviru fabrike “Polimark” (2020. god.)
  Naručilac: Polimark doo
 • Radovi na uređenju (revitalizaciji) neasfaltiranih ulica na teritoriji grada Smedereva (2020. god.)
  Naručilac: Grad Smederevo
 • Radovi na održavanju putnog pojasa na teritoriji grada Smedereva (2020. god.)
  Naručilac: JKP Parking servis Smederevo
 • Radovi na čišćenju vodotokova II reda na teritoriji grada Smedereva (2020. god.)
  Naručioci: Grad Smederevo i JKP Parking servis Smederevo
 • Radovi na sanaciji državnog puta IIB 365 – deonica Darosava-Belanovica (2020. god.)
  Naručilac: Strabag doo Beograd – ogranak PZP Beograd
 • Radovi za internu pristupnu saobraćajnicu, na građevinskoj parceli PPS koju čini katastarska parcela 595/28 KO Novi Beograd (2020. god.)
  Naručilac: Penta Ge.Co. Construction doo
 • Radovi na izgradnji ulica na teritoriji opštine Barajevo i Ljig (2019. god.)
  Naručilac: PZP Beograd doo
 • Sanacija klizišta na državnom putu IIA 153 – Leštane-Bećarevo brdo (2019. god.)
  Naručilac: Srbijaput a.d.
 • Sanacija kosina i uređenje rečnog korita Kozničke reke – severni portal tunela Manajle – Koridor 10 (2019. god.)
  Naručilac: Ogranak Integral inženjering Niš
 • Radovi na sanaciji nekategorisanog puta (2019. god.)
  Naručilac: Gradska opština Čukarica
 • Izgradnja pločastog propusta na obodnom gravitacionom kanalu Grabovac (2019. god.)
  Naručilac: Hidrotehnika-Hidroenergetika a.d.
 • Prevoz čeličnih berni – Železara Smederevo (2019. god.)
  Naručilac: I.J.K. doo
 • Košenje trafostanica na teritoriji grada Beograda (2019. god.)
  Naručilac: Jadran doo
 • Košenje vetroparkova i uređenje kišnih kanala u okviru trafostanica na teritoriji grada Beograda (2019. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: Elektromreža Srbije a.d.
 • Redovno održavanje putnog pojasa – košenje državnih puteva I i II reda na teritoriji Južnog Banata (2019. god.)
  Naručioci: Vojvodinaput a.d. Pančevo, Srbijaput a.d., PZP Beograd doo
 • Regulacija reke Bogoštica na teritoriji opštine Krupanj (2019. god.)
  Naručilac: PZP Valjevo a.d.
 • Izrada platoa na K.P 5247 K.O Surčin – za izgradnju regionalnog centra Maksime iz Lučana (2019. god.)
  Naručilac: GR Aleksandar 95
 • Transportne usluge (2019. god.)
  Naručilac: JVP Beogradvode
 • Sanacija kanalske mreže oštećene od poplava na teritoriji opštine Palilula (2019. god.)
  Naručilac: Srbijaput a.d.
 • Sanacija petlje Lajkovac u okviru autoputa deonice Lajkovac-Ub (2019. god.)
  Naručilac: PZP Beograd doo
 • Građevinski radovi na uređenju potoka Bukova Jaruga u Bariču na teritoriji opštine Obrenovac (2019. god.)
  Naručilac: Hidrotehnika-Hidroenergetija a.d.
 • Radovi na čišćenju vodotokova II reda na teritoriji grada Smedereva (2019. god.)
  Naručioci: Grad Smederevo i JKP Parking servis Smederevo
 • Održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Ljig (2019. god.)
  Naručilac: Opština Ljig – Opštinska uprava
 • Održavanje – revitalizacija poljskih puteva na teritoriji seoskih mesnih zajednica opštine Smederevo (2019. god.)
  Naručilac: Grad Smederevo
 • Održavanje atarskih puteva (2019. god.)
  Naručilac: Gradska opština Surčin
 • Asfaltiranje parkinga i saobraćajnih površina u Višnjičkoj ulici – tržni centar “Big Fashion” u Beogradu (2019. god.)
  Naručilac: Koto doo
 • Asfaltiranje parkinga, ulaza i lepeza garaža na lokaciji A blok – Novi Beograd (2019. god.)
  Naručilac: Deka inženjering doo
 • Izvođenje radova na sanaciji državnog puta IIB 319 Novi Banovci – Surčin (2019. god.)
  Naručilac: Magistrala a.d.
 • Radovi na izgradnji vetroparka u Dolovu i Kovačici (2018. god.)
  Naručilac: CJR Renewables Limited doo
 • Izgradnja, rekonstrukcija i održavanje nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Surčin (2018. god.)
  Naručilac: Srbijaautoput doo
 • Izgradnja šumske saobraćajnice na području Nacionalnog parka Đerdap (2018. god.)
  Naručilac: JP Nacionalni park Đerdap
 • Sanacija lokalnih puteva na teritoriji opštine Zemun (2018. god.)
  Naručilac: Magistrala a.d.
 • Usluge košenja trave – pogoni trafostanica Beograd (2018. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: Elektromreža Srbije a.d.
 • Izgradnja ulica na teritoriji opštine Barajevo i Ljig (2018. god.)
  Naručilac: PZP Beograd doo
 • Izrada po „Cut and cover“ metodi – od probranog materijala na severnom portalu tunela Manajle – Koridor 10 (2018. god.)
  Naručilac: Euro Alliance Tunnels JSC
 • Redovno održavanje putnog pojasa (2018. god.)
  Naručioci: Vojvodinaput a.d. Pančevo, Srbijaput a.d., PZP Beograd doo
 • Radovi na tekućem održavanju makadamskih puteva (2018. god.)
  Naručilac: JP Gradac Čačak
 • Sanacija lokalne ulice Ace Joksimovića, na teritoriji opštine Čukarica (2018. god.)
  Naručilac: Srbijaput a.d.
 • Radovi na čišćenju vodotoka II reda, na teritoriji grada Smedereva (2018. god.)
  Naručilac: Grad Smederevo
 • Izvođenje radova na redovnom održavanju putnog pojasa saobraćajnica, na teritoriji grada Smedereva (2018. god.)
  Naručilac: JKP Parking servis Smederevo
 • Radovi na izgradnji platoa i parkinga u Južnom bulevaru (2018. god.)
  Naručilac: Pinoles doo
 • Radovi na izgradnji poslovnog objekta „Ikea“ u Vrčinu (2017. god.)
  Naručilac: Strabag doo
 • Izgradnja sportskog terena u M.Z. Mala Vrbica – opština Kladovo (2017. god.)
  Naručilac: Opštinska uprava Kladovo
 • Radovi na održavanju kanalske mreže Obrenovac – Surčin (2017. god.)
  Naručilac: Vodoprivreda a.d. Smederevska Palanka
 • Redovno održavanje putnog pojasa na teritoriji Srbije (2017. god.)
  Naručioci: Srbijaput a.d., Vojvodinaput a.d. Pančevo
 • Redovno održavanje – košenje unutar trafo stanica na teritoriji grada Beograda (2017. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: Elektromreža Srbije a.d.
 • Izrada projekta sanacije i izvođenje radova na sanaciji obaloutvrde rečnog korita Velike reke (2017. god.)
  Naručilac: Opština Mali Zvornik
 • Radovi na sanaciji klizišta – državni put IIA 177, deonica Sastavci – Šiljkovica (2017. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: GTM doo
 • Izgradnja trim staze „Košutnjak“ u Beogradu (2017. god.)
  Naručilac: Jadran doo
 • Izvođenje radova na uređenju vodotoka II reda na teritoriji opštine Kragujevac (2017. god.)
  Naručilac: Grad Kragujevac – Gradska uprava za poslove gradonačelnika i gradskog veća
 • Izgradnja toplovoda u Kostolcu (2017. god.)
  Naručilac: Synergy tech doo
 • Održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva (2017. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: JP Gradac Čačak
 • Izgradnja atmosferske i fekalne kanalizacije i toplovoda u okviru RB Kolubara, u Baroševcu – izgradnja I faze (2017. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: Instel inženjering doo
 • Izgradnja fekalne kanalizacije u reonu Šerinka – M.Z. Jabučje – opština Lajkovac (2017. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: Opština Lajkovac – opštinska uprava
 • Čišćenje i izgradnja šumskih puteva (2017. god.)
  Naručilac: JP Nacionalni park Đerdap
 • Radovi na izgradnji armirano-betonskih propusta u mestu Poljane, na teritoriji opštine Obrenovac (2017. god.)
  Naručilac: Hidrotehnika – hidroenergetika a.d7
  • Radovi na izgradnji tunela Brđani i Takovo u okviru izgradnje Koridora 11 (2016. god.)
   Naručilac: GP Planum
  • Radovi na raščišćavanju i uređenju terena ispod nadvožnjaka na deonici Pupinov most – Pančevački put (2016. god.)
   Naručilac: China Road and Bridge Corporation
  • Radovi u okviru poslovnog kompleksa „Ikea“ u Bubanj Potoku (2016. god.)
   Naručilac: Strabag doo
  • Radovi na izgradnji regionalne deponije u Subotici (2016. god.)
   Naručilac: Instel inženjering doo
  • Radovi na izgradnji pešačkog mosta u Opovu (2016. god.)
   Naručilac: JP Opovo
  • Radovi na sanaciji klizišta u mestu Sibnica, državni put IIA – 148 (2016. god.)
   Naručilac: Srbijaput a.d.
  • Radovi na sanaciji klizišta, državni put IIA – 177 , deonica Sastavci – Šiljkovica (2016. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
   Naručilac: GTM doo
  • Radovi na obradi postojećeg kolovoza i nanošenje asfaltnog sloja na delu nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Topola (2016. god.)
   Naručilac: JP za izgradnju Topola
  • Redovno održavanje atarskih puteva (2016. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
   Naručioci: JP Direkcija za izgradnju opštine Obrenovac
  • Usluge transporta (2016. god.)
   Naručilac: Opština Mali Zvornik, JVP Beogradvode, Millennium team doo, Kamen i pesak doo
  • Radovi na uređenju odvodnih jarkova, čišćenju rigola i ugradnji cevastih propusta na teritoriji opštine Rača (2016. god.)
   Naručilac: JP Direkcija za izgradnju opštine Rača
  • Redovno održavanje – košenje unutar trafo stanica na teritoriji grada Beograda (2016. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
   Naručilac: Elektromreža Srbije a.d.
  • Redovno održavanje putnog pojasa na teritoriji Srbije (2016. god.)
   Naručioci: Srbijaput a.d., PZP Beograd doo, Vojvodinaput a.d. Pančevo
 • Radovi na otklanjanju posledica majskih poplava u opštini Mali Zvornik (2015. god.)
  Naručilac: Opština Mali Zvornik
 • Redovno održavanje putnog pojasa na teritoriji Srbije (2015. god.)
  Naručioci: Srbijaput a.d., PZP a.d. Zaječar, Vojvodinaput a.d. Pančevo
 • Redovno održavanje – košenje unutar trafo stanica na teritoriji grada Beograda (2015. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: Elektromreža Srbije a.d.
 • Radovi u okviru Koridora 11, u tunelima Savinac i Brđani (2015. god.)
  Naručilac: GP Planum
 • Uređenje prostora oko Aviv parka u Zrenjaninu (2015. god.)
  Naručilac: Tribeks doo
 • Rušenje nearmiranih i armiranih betonskih konstrukcija, iskop i uređenje prostora ispod nadvožnjaka u Krnjači (2015. god.)
  Naručilac: China Road and Bridge Corporation
 • Čišćenje, uređenje jarkova, propusta i rigola i delova sistema za odvodnjavanje (2015. god.)
  Naručilac: JP Direkcija za izgradnju opštine Rača
 • Uređenje – revitalizacija atarskih puteva (2015. god.)
  Naručilac: JP Direkcija za izgradnju opštine Obrenovac i JP Direkcija za izgradnju opštine Topola
 • Redovno održavanje M i R puteva (državni putevi II reda) i autoputeva – održavanje trupa puta – državni putevi I reda (2014. god.)
  Naručilac: PZP Beograd doo
 • Redovno održavanje autoputa i poluautoputeva (2014. god.)
  Naručilac: MBA Miljković doo
 • Izvođenje radova na uređenju atarskih puteva na teritoriji gradske opštine Palilula (2014. god.)
  Naručilac: Gradska opština Palilula
 • Izgradnja saobraćajnice i parking prostora (pripremni radovi, zemljani radovi, izrada kolovozne konstrukcije – donji i gornji stroj) na lokaciji ulica Bratstva i jedinstva br. 72 – Vranić (2014. god.)
  Naručilac: Barel petrol doo
 • Površinsko raščišćavanje parcele 1222/21 K.O. Novi Beograd od drveća, šiblja i drugih biljaka bez vađenja trupaca i rasprostiranje zemlje (2014. god.)
  Naručilac: ProCredit banka Novi Beograd
 • Izgradnja saobraćajnih površina poslovno – skladišnog objekta K.P. 566/42 K.O. Šimanovci (2014. god.)
  Naručilac: Sigoc doo
 • Radovi na uređenju (revitalizaciji) poljskih puteva na teritoriji opštine Tabari (2014. god.)
  Naručilac: Direkcija za izgradnju opštine Tabari
 • Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva na teritoriji opštine Koceljeva (2014. god.)
  Naručilac: Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Koceljeva JP Koceljeva
 • Izvođenje radova na revitalizaciji poljskih puteva na teritoriji opštine Knić (2014. god.)
  Naručilac: Fond za razvoj poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Opština Knić
 • Radovi na redovnom održavanju nekategorisanih puteva – presipanje tucanikom, otpadnim kamenom sa pruge, šljakom i struganim asfaltom (2014. god.)
  Naručilac: JP za izgradnju Obrenovca
 • Radovi na redovnom održavanju M i R puteva (2013. god.)
  Naručilac: PZP Beograd u restrukturiranju
 • Radovi na redovnom održavanju autoputeva (2013. god.)
  Naručilac: Eurobau Connect doo
 • Radovi na čišćenju objekta u izgradnji – tržni centar „Stadion“ na Voždovcu, u Zaplanjskoj ulici u Beogradu (2013. god.)
  Naručilac: PZP Beograd u restrukturiranju
 • Pripremni i zemljani radovi na izgradnji mosta preko Ade, Ogranak „Sava most“, kao i pristupne saobraćajnice LOT 2 na Novom Beogradu (2013. god.)
  Naručilac: PORR BAU GMBH
 • Uređenje atarskih puteva na teritoriji GO Palilula (2013. god.)
  Naručilac: GO Palilula
 • Izvođenje asfalterskih radova na gradilištu u Baćevcu (2013. god.)
  Naručilac: Pro art Čačak
 • Izvođenje asfalterskih radova na parkingu ispred poslovne zgrade (2013. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: Roaming electronics
 • Radovi na redovnom održavanju autoputeva i poluautoputeva (2013. god.)
  Naručilac: MBA Miljković Beograd
 • Izvođenje radova mašinskog iskopa zemlje i transport zemlje na gradilištu u Žarkovu (2013. god.)
  Naručilac: Prime Development Beograd
 • Izvođenje pripremnih i zemljanih radova na izgradnji hale na Umci (2013. god.)
  Naručilac: Enmon doo
 • Izvođenje radova na mostu Zemun – Borča (2013. god.)
  Naručilac: China Road and Bridge Corporation
 • Pripremni i zemljani radovi na izgradnji mosta preko Ade, Ogranak „Sava most“, kao i pristupne saobraćajnice LOT 2 na Novom Beogradu (2012. god.)
  Naručilac: PORR BAU GMBH
 • Rekonstrukcija gradskih ulica na teritoriji opština Sopot i Barajevo (2012. god.)
  Naručilac: JKP „Beograd put“
 • Rekonstrukcija gradskih ulica na teritoriji opštine Sopot (2012. god.)
  Naručilac: Ratko Mitrović niskogradnja
 • Izgradnja nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Mladenovac (2012. god.)
  Naručilac: Direkcija za izgradnju Mladenovca
 • Radovi na redovnom održavanju M i E puteva na teritoriji koju pokriva PZP Beograd (2012. god.)
  Naručilac: PZP Beograd u restrukturiranju
 • Radovi na čišćenju objekta u izgradnji – tržni centar Stadion na Voždovcu, u Zaplanjskoj ulici u Beogradu (2012. god.)
  Naručilac: Eurobau Connect doo
 • Radovi na rušenju starog mosta, preko reke Topčiderke, u Beogradu, u okviru izgradnje petlje u Radničkoj ulici (2012. god.)
  Naručilac: DSD Konstruktion doo
 • Radovi na izgradnji saobraćajnica unutar univerzitetskog naselja Singidunum, u Beogradu (2012. god.)
  Naručilac: NEIMAR V a.d.
 • Rušenje i iskop u okviru stadiona fudbalskog kluba Voždovac (2011. god.)
  Investitor: SCT i CG Montaža
 • Izrada nasipa, severnih pristupnih rampi 5, 6 i 7, u okviru gradnje mosta preko Ade, na Novom Beogradu (2011. god.)
  Naručilac: PORR BAU GMBH
 • Izvođenje pripremnih i zemljanih radova na izgradnji trafo stanice „Beograd 20“ u Mirijevu (2011. god.)
  Naručilac: Šelmont doo
 • Izvođenje pripremnih i zemljanih radova u okviru rekonstrukcije zemunske pijace – I faza (2011. god.)
  Naručilac: Šelmont doo
 • Rekonstrukcija gradskih ulica na teritoriji opština Sopot, Grocka, Barajevo i Lazarevac (2011. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: JKP „Beograd put“
 • Pripremni i zemljani radovi u okviru rekonstrukcije tašmajdanskog parka i izgradnje dečijeg vrtića KDU na Ceraku (2011. god.)
  Naručilac: Inter-kop doo
 • Radovi na održavanju pešačkih površina na području opštine Čukarica (2011. god.)
  Naručilac: Gradska opština Čukarica
 • Radovi na izradi radne platforme „Mosta preko reke Save“ (2010. god.)
  Naručilac: Ogranak SCT
 • Izgradnja i rehabilitacija gradskih ulica na teritoriji opštine Mladenovac (2010. god.)
  Naručilac: PZP Beograd
 • Izgradnja i rehabilitacija gradskih ulica na teritoriji opštine Zrenjanin (2010. god.)
  Naručilac: Vojvodinaput a.d. Zrenjanin
 • Građevinski radovi na izgradnji sportskog centra „Milan Gale Muškatirović“ u Beogradu (2009. god.)
  Naručilac: Grading SS
 • Građevinski radovi na spoljnom uređenju zemljišta i izrada saobraćajnice oko hale u okviru fabrike „Lola“ u Železniku (2009. god.)
  Naručilac: FMP
 • Građevinski radovi na rekonstrukciji dvokolosečne tramvajske pruge, kolovoza i trotoara u Požeškoj ulici u Beogradu (2009. god.)
  Naručilac: SWIETELSKY
 • Izrada vodovodne i kanalizacione mreže u ulicama: Gružanska, Karlovačka i Todora od Stalaća na Vračaru u Beogradu (2009. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: Novkol
 • Sanacija klizišta na regionalnom putu R-126, Rudnik (2009. god.) POGLEDAJ DETALJE PROJEKTA
  Naručilac: PZP Beograd
 • Izgradnja i rehabilitacija gradskih ulica u Beogradu (2008. god.)
  Naručilac: PZP Beograd
 • Građevinski radovi na izgradnji objekta preduzeća „Roper“ u Umci (2008. god.)
  Naručilac: Roper doo
 • Građevinski radovi na izgradnji objekta preduzeća „Grading“ u Beogradu, opština Rakovica (2008. god.)
  Naručilac: Grading SS
 • Građevinski radovi na iskopu zemlje za zgradu preduzeća „Lending“ u Beogradu (2008. god.)
  Naručilac: Lending doo
 • Izgradnja i rehabilitacija gradskih ulica u Beogradu (2007. god)
  Naručilac: PZP Beograd
 • Izgradnja Ripanjske petlje – priključak na Ibarsku magistralu (2007. god.)
  Naručilac: PZP Beograd
 • Rekonstrukcija regionalnog puta R-101, Obrenovac – Ub (2006. god.)
  Naručilac: PZP Beograd
 • Sanacija klizišta Duboko, magistralni put M-19 (2006. god.)
  Naručilac: PZP Beograd
 • Rekonstrukcija regionalnog puta Obrenovac – Ušće (2006. god.)
  Naručilac: PZP Beograd
 • Rekonstrukcija regionalnog puta R-101A, Lajkovac – Skobalj (2006. god.)
  Naručilac: PZP Beograd
 • Građevinski radovi na objektu svinjogojske farme u Sečnju (2006. god.)
  Naručilac: Meridijan Balkans doo
 • Građevinski radovi na objektu, stambeno naselje Meridijan Balkans u Beogradu (2006. god.)
  Naručilac: Meridijan Balkans doo