Uslovi korišćenja

Opšti uslovi korišćenja – Gradcoop doo

Pristupom veb sajtu „gradcoop.rs“ vi postajete korisnik Sadržaja na našoj veb stranici. Vaš pristup, kao i korišćenje ovog veb sajta „gradcoop.rs“ (u daljem tekstu: veb sajt) podleže ovim opštim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem veb sajta, prihvatate bez ograničenja, ove opšte uslove korišćenja. Ukoliko ne \elite da prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite veb sajt.

Odricanje od odgovornosti

„Gradcoop doo“ ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice nastale prilikom pretraživanja i upotrebe ovog vebsajta i njegovog sadržaja. Informacije na ovom vebsajtu su pažljivo prikupljene, proverene i prezentirane. Kompanija „Gradcoop doo“, međutim, ne prihvata nikakvu odgovornost za tačnost, ažurnost i potpunost informacija. „Gradcoop doo“ nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem veb sajta ili njegovog Sadržaja.

Takođe, „Gradcoop doo“ zadržava pravo izmene sadržaja na ovom vebsajtu bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica nakon tih izmena. Nastojimo prikazati tačne i pravovremene informacije na ovom vebsajtu, ali ne isključujemo mogućnost grešaka i ne preuzimamo nikakvu odgovornost u slučaju posledica koje mogu nastati iz tih grešaka.

Sadržaj na veb sajtu

Veb sajt i svi tekstovi, slike, video snimci, grafike, logo, audio materijal i ostali materijali prikayani na stranicama ovog veb sajta (u daljem tekstu: Sadržaj), su vlasništvo kompanije „Gradcoop doo“ i na njih „Gradcoop doo“ polaže autorska prava, ili su na ovom veb sajtu postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Gradcoop doo će zaštiti autorska prava, prava intelektualne svojine i druga prava, u skladu sa zakonom i propisima.

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa veb sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Gradcoop doo, osim ako drugačije nije izričito određeno.

Vaša upotreba veb sajta

Vi možete pretraživati internet stranice ovog veb sajta bez ograničenja. Sadržaj veb sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na veb sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. Međutim, „Gradcoop doo“ ne garantuje da će veb sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je veb sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Komunikacija elektronskim putem

Kada posetite naš vebsajt ili nam pošaljete e-mail poruku, Vi komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem ovih opštih uslova korišćenja saglasni ste da sa nama komunicirate na taj način. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (e-mail), telefonom ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posetioci

Posetioci mogu slati komentare i slati e-mail poruke na stranicama ovog vebsajta. „Gradcoop doo“ ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom e-mail adresom nije dozvoljena na ovom vebsajtu. Protiv takvih aktivnosti kompanija „Gradcoop“ može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Linkovi ka drugim veb sajtovima

Ovaj veb sajt može sadržati linkove ka drugim veb sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Gradcoop. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Gradcoop ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost drugih veb sajtova. Gradcoop ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim veb sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim veb sajtovima preko linka na našem veb sajtu, to činite na sopstveni rizik.

Ostale odredbe

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Opštih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da Vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja „Gradcoop doo“

Izmena uslova korišćenja

Gradcoop može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi , kao korisnik, ćete automatski biti u obavezi da veb sajt koristite po novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim opštim uslovima korišćenja.

 

Gradcoop doo