Održavanje atarskih puteva Obrenovac

Održavanje atarskih puteva Obrenovac


Projekat - Opis

Radovi na redovnom održavanju atarskih puteva – Opština Obrenovac.
Krčenje šiblja sa vađenjem panjeva, mašinsko čišćenje postojećih putnih kanala. Površinski iskop zaprljanog materijala, izrada posteljice, nabavka, transport i ugradnja kamenog agregata, razastiranje i valjanje struganog asfalta.

Projekat u brojkama:

  • Naručilac: JP za izgradnju Obrenovca
  • Period izvođenja:oktobar – novembar 2015.
  • Izvođač radova: Gradcoop doo
  • Vrsta radova: Redovno održavanje atarskih puteva
  • Dužina: 5000 m

Galerija Slika


Projekat - Detalji

Dodatne Informacije

Pozovite "GRADCOOP DOO" radi dodatnih informacija vezanih za ovu vrstu radova
tel. +381 (01) 8025 020
tel. +381 (11) 8026 720
email: office@gradcoop.rs