Održavanje nekategorisanih puteva u Čačku

Održavanje nekategorisanih puteva u Čačku


Projekat - Opis

Radovi na održavanju opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Čačak.
Mašinski iskop dotrajale kolovozne konstrukcije, planiranje posteljice i valjanje do potrebne zbijenosti, iskop kanala mašinskim putem sa vađenjem panjeva, pročišćavanje kanala i ugrađivanje armirano-betonskih cevi. Izrada tamponskog sloja od šljunka i kamenog agregata sa nabavkom, transportom, razastiranjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti.

Projekat u brojkama:

 • Naručilac: Javno preduzeće za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve “GRADAC” Čačak
 • Period izvođenja: septembar – oktobar 2017.
 • Izvođač radova: Gradcoop doo
 • Vrsta radova: Održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva
 • Dužina: 2300 m

Galerija Slika


Projekat - Detalji

 • Klijent:

  Javno preduzeće za urbanističko i prostorno planiranje, građevinsko zemljište i puteve “GRADAC” Čačak - https://www.jpgradaccacak.co.rs/

 • Lokacija:

  Čačak

Dodatne Informacije

Pozovite "GRADCOOP DOO" radi dodatnih informacija vezanih za ovu vrstu radova
tel. +381 (01) 8025 020
tel. +381 (11) 8026 720
email: office@gradcoop.rs