Asfaltiranje Parkinga Kompanije Roaming

Asfaltiranje Parkinga Kompanije Roaming


Projekat - Opis

Asfaltiranje parkinga u krugu poslovnog objekta kompanije Roaming electronics na Autokomandi.

Čišćenje, izduvavanje i emulziranje betonske podloge sa izradom izravnavajućeg sloja od asfaltbetona.

Nabavka, transport i ugradnja asfalta AB 11.

Projekat u brojkama:

  • Naručilac: Roaming Elektronics doo
  • Period izvođenja: jun 2008
  • Izvođač radova: Gradcoop doo
  • Vrsta radova: Asfaltiranje parkinga u krugu poslovnog objekta na Autokomandi
  • Površina: 320 m2

Galerija Slika


Projekat - Detalji

Dodatne Informacije

Pozovite "GRADCOOP DOO" radi dodatnih informacija vezanih za ovu vrstu radova
tel. +381 (01) 8025 020
tel. +381 (11) 8026 720
email: office@gradcoop.rs